[ Logo ]

Oferta edukacyjna

POSZUKIWANIE SENSU I SPEŁNIENIA W ŻYCIU – PSYCHOTERAPEUTYCZNE KROKI ANALIZY EGZYSTENCJALNEJ warsztat dla studentów i absolwentów szkół psychoterapii

Proponowany przez nas warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi opartymi na doświadczeniu własnym uczestników. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia sposobu pracy w Analizie Egzystencjalnej na sobie i w odniesieniu do swoich osobistych doświadczeń.

Oferta adresowana jest do absolwentów i uczestników szkół psychoterapii, którzy chcą poszerzyć widzenie i rozumienie pacjentów o perspektywę egzystencjalną oraz zapoznać się z wybranymi metodami psychoterapeutycznymi.

Warsztat stanowić będzie wprowadzenie do Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Uczestnicy zapoznani zostaną z kontekstem społeczno-historycznym powstawania nurtu. Przybliżone zostaną podstawowe pojęcia i założenia Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii oraz model strukturalny tego podejścia (baza rozumienia psychopatologii oraz obszarów zdrowienia osoby) jakim są 4 fundamentalne motywacje.

V. Frankl uważał, że podstawową motywacją człowieka jest poszukiwanie sensu i znaczenia. Podejście Analizy Egzystencjalnej rozbudowało koncepcję Franklowskiej logoterapii o 3 obszary (fundamentalne motywacje) poprzedzające etap poszukiwania sensu i znaczenia. Każda z fundamentalnych motywacji zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej aktywności danej fundamentalnej motywacji, z którą to wiązać się będzie praca na doświadczeniu własnym.

Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z wybranymi narzędziami pracy typowymi dla Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii.

Warsztat będzie odbywał się w weekend w godzinach:

sobota: 10:00 – 18:00 (w tym przerwa obiadowa)

niedziela: 10:00 – 18:00  (w tym przerwa obiadowa)

Warsztat odbywa się w Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej. Grupa  liczyć będzie 6-9 osób.

Cena warsztatu to 350 zł, płatne w dwóch ratach: zaliczka 100 zł potwierdzająca rezerwację miejsca oraz pozostałe 250 zł płatne przed rozpoczęciem warsztatu.

Uczestnik otrzymuje rachunek oraz zaświadczenie uczestnictwa.

Prowadzące:

Magdalena Smelkowska – psychoterapeutka pracująca w nurcie Analizy Egzystencjalnej

NAJBLIŻSZY WARSZTAT  5-6 marca 2016

ZAPISY Magdalena Smelkowska, tel. 788 842 716, mail: dialog.waw@gmail.com