Ośrodek Psychoterapii Humanistycznej powstał w marcu 2014. Założony i prowadzony przez Marcina Szczygła – psychoterapeutę i superwizora z 30-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie psychoterapii.

Nasz Ośrodek to przede wszystkim ludzie – profesjonalni psychoterapeuci, którzy ukończyli kilkuletnie, podyplomowe szkolenia specjalistyczne w uznanych polskich i międzynarodowych instytucjach szkolących psychoterapeutów oraz posiadający doświadczenie w różnych formach udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Mimo, iż wywodzimy się z różnych środowisk psychoterapeutycznych oraz każdy z nas posiada indywidualny styl pracy, to łączy nas podobny system wartości, na którym opieramy naszą praktykę zawodową, a który opisany jest w założeniach psychoterapii humanistycznej i psychoterapii egzystencjalnej.

Przede wszystkim uznajemy podmiotowość osób, z którymi pracujemy oraz szanujemy ich indywidualność i autonomię. 

Uznajemy, że człowiek jest osobą wolną i odpowiedzialną za swoje wybory i wie najlepiej, co jest dla niego dobre.

Wierzymy, że każdy człowiek pragnie być szczęśliwy oraz że posiada potencjał, dzięki któremu może kreować swoje życie w sposób dla siebie satysfakcjonujący.

W naszej pracy z troską i odpowiedzialnością skupiamy się na drugim człowieku, pomagając mu w tym, aby uporał się ze swoimi psychologicznymi problemami. 

Scroll to Top