SUPERWIZJA

W Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej oferujemy superwizję praktyki psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej i trenerskiej w formie indywidualnej i grupowej oraz superwizję zespołów psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych i trenerskich.

Celem superwizji jest rozwój superwizanta, a w efekcie tego – bezpieczeństwo i rozwój jego klientów.

Superwizja jest inwestycją w rozwój swoich kwalifikacji zawodowych.

 

 

Superwizja indywidualna

Superwizja indywidualna odbywa się w formie spotkań superwizora z jedną osobą (superwizantem).

Superwizja to profesjonalna usługa świadczona przez odpowiednio wykwalifikowanego superwizora na rzecz rozwoju superwizanta. Jest to proces, podczas którego superwizant współpracuje z superwizorem, by doskonalić swój warsztat pracy, swoje kwalifikacje i umiejętności. To forma konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym oraz konkretnych sytuacji i problemów.

  • uzyskiwanie wiedzy dotyczącej specyfiki klientów (diagnoza psychologiczna)
  • rozpoznawanie reakcji emocjonalnych psychoterapeuty/socjoterapeuty/trenera
  • rozpoznawanie zjawisk występujących w relacji klient – psychoterapeuta/socjoterapeuta/trener
  • planowanie interwencji psychoterapeutycznych/socjoterapeutycznych/trenerskich
  • zagadnienia etyczne.

 

Superwizja grupowa 

Superwizja grupowa odbywa się w formie spotkania superwizora z grupą osób jednocześnie.

 

Wartością superwizji grupowej jest możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami grupy superwizyjnej oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat swojej pracy od pozostałych członków grupy.

Cel oraz przedmiot superwizji grupowej jest taki sam jak w przypadku superwizji indywidualnej.

Superwizja zespołów

Superwizja zespołu jest ofertą dla współpracujących ze sobą osób w ramach jednego zespołu.

Jej celem jest wzmacnianie pozytywnych aspektów funkcjonowania zespołu, rozwiązywanie kłopotów interpersonalnych, budowanie strategii rozwoju zespołu.

Scroll to Top