[ Logo ]

Oferta psychoterapeutyczna

Psychoterapia jest formą psychologicznej pomocy świadczonej przez psychoterapeutę na rzecz psychoterapeutycznych celów klienta. Psychoterapia jest autentycznym dialogiem klienta z psychoterapeutą, gdzie w centrum uwagi jest zawsze klient ze swoimi sprawami.

Psychoterapia wspiera osoby w stawaniu się bardziej świadomymi siebie, a poprzez to uświadomienie, wspiera je w poszukiwaniu i kreowaniu jak najlepszego dla siebie sposobu życia, kontaktu ze sobą, innymi ludźmi i światem.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa), w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, par/małżeństw, rodzin i grupową.

Oferujemy również poradnictwo psychologiczne oraz pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.

Naszą ofertę kierujemy do osób dorosłych i młodzieży. Pomagamy osobom które:

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą.

Jej celem jest rozpoznanie natury zgłaszanych problemów oraz uzgodnienie najlepszej oferty pomocy. Efektem konsultacji może być podjęcie wspólnej decyzji przez klienta oraz przez psychoterapeutę dotyczącej dalszej współpracy psychoterapeutycznej.

Konsultacja psychologiczna może również dotyczyć uzyskania przez klienta wiedzy w sprawie ważnej dla siebie; może dotyczyć uzyskania porady psychologicznej.

Psychologiczna pomoc w kryzysie/poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychoterapeuty dotyczy poradzenia sobie przez klienta z kryzysem, w jakim aktualnie się znalazł lub rozwiązanie problemu.

Taka pomoc nie skupia się na głębokich i trwałych emocjonalnych doświadczeniach czy urazach klienta. Jej celem jest natomiast rozpoznanie sytuacji kryzysu, aktualnych sposobów klienta na radzenie sobie z nim, a w efekcie – wspólne wypracowanie strategii wyjścia z kryzysu czy rozwiązanie problemu

Pomoc psychologiczna w kryzysie obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rozmową/dialogiem dwojga osób – klienta i psychoterapeuty. Treścią tej rozmowy są zawsze sprawy ważne dla klienta.

Psychoterapeuta jest sojusznikiem klienta, a jego postawą jest troska o to, by pomóc klientowi uporać się z jego problemami i cierpieniem.

Psychoterapia indywidualna jest umową między klientem a psychoterapeutą, w ramach której realizowane są cele klienta, uzgodnione z psychoterapeutą na etapie konsultacji.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, w trakcie którego klient uświadamia sobie, w jaki sposób funkcjonuje w kontakcie z innymi ludźmi oraz samym sobą.

Psychoterapia indywidualna pozwala przeżyć klientowi ważne,  nie przeżyte wcześniej emocje  i w efekcie tego doświadczenia odzyskać swobodę i komfort swojego życia.

Psychoterapia indywidualna pozwala zrozumieć klientowi, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości regulują jego obecne funkcjonowanie, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości przeszkadzają mu czuć się dobrze, powodując dyskomfort i cierpienie.

Psychoterapia indywidualna pomaga uporządkować swoje wewnętrzne doświadczenia tak, aby móc odczuwać większą osobistą integrację i harmonię, czuć się bardziej swobodnym i spełnionym.

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Psychoterapia par/małżeństw

Psychoterapia par/ małżeństw jest spotkaniem partnerów z psychoterapeutą lub dwojgiem psychoterapeutów.

Ważnym aspektem terapii par/małżeństw jest neutralność psychoterapeuty.  Przejawia się ona w tym, że psychoterapeuta nie ocenia funkcjonowania danej pary, nie staje po stronie żadnego z partnerów, nie wprowadza własnych standardów funkcjonowania pary.

Psychoterapeuta pomaga parze/małżeństwu:

  • zrozumieć w jaki sposób dana para funkcjonuje,
  • rozpoznać naturę problemów,
  • wypracować najlepsze sposoby funkcjonowania, które będą akceptowalne dla obojga partnerów.

Podstawą psychoterapii pary/małżeństwa jest istnienie potrzeb i celów wspólnych dla obydwojga partnerów. Cele te uzgadniane są z terapeutą na etapie konsultacji.

Sesje psychoterapii par/ małżeństw są bezpieczną przestrzenią do dialogu,podczas którego psychoterapeuta pomaga partnerom rozpoznać i wyrazić indywidualne potrzeby każdego z nich a także zrozumieć potrzeby partnera oraz pary.

Psychoterapia par/małżeństw pomaga zrozumieć, jak na funkcjonowanie pary wpływają doświadczenia relacji z przeszłości każdego z partnerów, przekazy międzypokoleniowe, modele związku rodziców i wzorce damsko-męskie oraz postrzeganie danej pary przez środowisko.

Psychoterapeuta towarzyszy parze w:

  • procesie dokonywania zmian, dzięki którym dalsze funkcjonowanie będzie bardziej satysfakcjonujące dla obojga partnerów,
  • zaadaptowaniu się do zmian, które stały się dla niej wyzwaniem.

Czas trwania terapii par/małżeństw zależy od natury zgłaszanych problemów.  Sesje trwają zazwyczaj  1,5 godziny i odbywają się zwykle co 2 tygodnie.

Psychoterapia rodziny

Psychoterapia rodziny jest spotkaniem psychoterapeuty ze wszystkim członkami rodziny zgłaszającej się po pomoc.

Celem psychoterapii rodziny jest poprawa wzajemnych relacji między jej członkami. 

Psychoterapia rodziny jest oddziaływaniem psychoterapeutycznym skierowanym do całej rodziny, czyli osób pozostających ze sobą we wzajemnym kontakcie i związku. Oddziaływania  te są prowadzone w ramach spotkań psychoterapeuty (psychoterapeutów) z rodziną.

Psychoterapia rodziny zajmuje się rodzinnymi problemami dotyczącymi rodziców,  dzieci czasami trójpokoleniowymi związkami rodzinnymi.

Psychoterapeuta pomaga rodzinie rozpoznać naturę i przyczyny problemów oraz wypracować najlepsze dla niej sposoby funkcjonowania. Psychoterapeuta stara się ustalić wraz z rodziną szczegółowe cele i obszary którymi będą się zajmować podczas sesji psychoterapeutycznych.

Psychoterapeuta  akcentuje odrębność każdego członka rodziny po to, by potrafił on pozostawać w bliskich stosunkach z innymi członkami rodziny, mając jednocześnie jasno określone własne granice.

Psychoterapeuta zachęca a niekiedy uczy konstruktywnej komunikacji, aby członkowie rodziny jasno i precyzyjnie komunikowali swoje potrzeby, aby wzajemnie siebie słyszeli i zrozumieli.

Psychoterapia rodziny odnosi się do założeń teorii systemów, gdzie rodzina jest rozumiana jako system, którego częściami są poszczególni jej członkowie. Psychoterapeuta  podchodzi  do każdego klienta, patrząc na niego jako na członka systemu, jakim jest rodzina; w jego trudnościach, objawach szuka związku z aktualnym funkcjonowaniem całej rodziny.

Psychoterapia rodziny by mogła być jak najbardziej skuteczna wymaga obecności i zgody wszystkich jej członków.

Czas trwania psychoterapii rodziny zależy od natury zgłaszanych problemów. Sesje trwają zazwyczaj  1,5 godziny i odbywają się zwykle co 3-4 tygodnie.

 

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to cykliczne spotkania grupy osób, prowadzone przez dwójkę terapeutów.

To forma psychoterapii, która powstała z przekonania, że większość ludzkich problemów ma źródło w relacjach między ludźmi.

Grupa stwarza uczestnikom możliwość rozpoznawania, w jaki sposób nawiązują relacje z innymi ludźmi, jak ich doświadczają oraz jakie stosują sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

W psychoterapii grupowej dzięki wymianie uczuć, myśli i wyobrażeń między uczestnikami grupy, odtwarzają się podstawowe trudności w kontaktach z ludźmi, z którymi uczestnicy zmagają się w życiu codziennym.

Psychoterapia grupowa daje możliwość skonfrontowania własnych przekonań dotyczących tego, jak inni mnie odbierają z wiedzą na ten temat pozyskaną od innych uczestników grupy.

Psychoterapia grupowa jest w końcu bezpieczną przestrzenią, w której uczestnicy mogą poszukiwać i próbować nowych sposobów zachowań interpersonalnych, które okażą się dla nich bardziej satysfakcjonujące.

Psychoterapia grupowa to także wspólna przestrzeń do udzielania sobie wsparcia.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin. Grupa liczy zwykle 6-12 uczestników. Czas trwania grupy jest różny, od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wzajemnych ustaleń oraz wstępnych założeń.

 

Cennik

W Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej rozliczenia finansowe odbywają się bezpośrednio w relacji klient – psychoterapeuta.

Ceny konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii są zróżnicowane, każdy psychoterapeuta stosuje swój indywidualny cennik, który mieści się w przedziałach przedstawionych poniżej.

Konsultacja psychologiczna 150 – 200 zł 50 minut
Konsultacja psychologiczna w j. angielskim uzgadniana z terapeutą 50 minut
Psychoterapia indywidualna 150 – 200 zł 50 minut
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim uzgadniana z terapeutą 50 minut
Psychoterapia pary/małżeństwa prowadzona przez 1 terapeutę uzgadniana z terapeutą 90 minut
Psychoterapia pary/małżeństwa prowadzona przez 2 terapeutów uzgadniana z terapeutami 90 minut
Psychoterapia rodziny uzgadniana z terapeutą 90 minut