Psychoterapia

Psychoterapia jest formą psychologicznej pomocy świadczonej przez psychoterapeutę na rzecz psychoterapeutycznych celów klienta. Psychoterapia jest autentycznym dialogiem klienta z psychoterapeutą, gdzie w centrum uwagi jest zawsze klient ze swoimi sprawami.

Psychoterapia wspiera osoby w stawaniu się bardziej świadomymi siebie, a poprzez to uświadomienie, wspiera je w poszukiwaniu i kreowaniu jak najlepszego dla siebie sposobu życia, kontaktu ze sobą, innymi ludźmi i światem.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa), w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną oraz par/ małżeństw.

Oferujemy również poradnictwo psychologiczne oraz pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.
 

Naszą ofertę kierujemy do osób dorosłych i młodzieży. Pomagamy osobom które:

 • doświadczają dyskomfortu związanego z lękiem, obniżonym nastrojem czy energią do działania
 • doświadczają nadmiernego cierpienia
 • cierpią z powodu poczucia niskiej wartości
 • nie radzą sobie ze swoimi emocjami
 • doświadczają uporczywego stresu
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • cierpią z powodu życiowego zagubienia
 • chcą odnaleźć sens swojego życia
 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
 • chcą uporać się z sytuacjami trudnymi, kryzysami życiowymi
 • nie potrafią uporać się z traumatycznymi doświadczeniami

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą.

Jej celem jest rozpoznanie natury zgłaszanych problemów oraz uzgodnienie najlepszej oferty pomocy. Efektem konsultacji może być podjęcie wspólnej decyzji przez klienta oraz przez psychoterapeutę dotyczącej dalszej współpracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rozmową/dialogiem dwojga osób – klienta i psychoterapeuty. Treścią tej rozmowy są zawsze sprawy ważne dla klienta.

Psychoterapeuta jest sojusznikiem klienta, a jego postawą jest troska o to, by pomóc klientowi uporać się z jego problemami i cierpieniem.

Psychoterapia indywidualna jest umową między klientem a psychoterapeutą, w ramach której realizowane są cele klienta, uzgodnione z psychoterapeutą na etapie konsultacji.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, w trakcie którego klient uświadamia sobie, w jaki sposób funkcjonuje w kontakcie z innymi ludźmi oraz samym sobą.

Psychoterapia indywidualna pozwala przeżyć klientowi ważne,  nie przeżyte wcześniej emocje  i w efekcie tego doświadczenia odzyskać swobodę i komfort swojego życia.

Psychoterapia indywidualna pozwala zrozumieć klientowi, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości regulują jego obecne funkcjonowanie, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości przeszkadzają mu czuć się dobrze, powodując dyskomfort i cierpienie.

Psychoterapia indywidualna pomaga uporządkować swoje wewnętrzne doświadczenia tak, aby móc odczuwać większą osobistą integrację i harmonię, czuć się bardziej swobodnym i spełnionym.

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Psychoterapia par/małżeństw

Psychoterapia par/ małżeństw jest spotkaniem partnerów z psychoterapeutą lub dwojgiem psychoterapeutów.

Ważnym aspektem terapii par/małżeństw jest neutralność psychoterapeuty.  Przejawia się ona w tym, że psychoterapeuta nie ocenia funkcjonowania danej pary, nie staje po stronie żadnego z partnerów, nie wprowadza własnych standardów funkcjonowania pary.

Psychoterapeuta pomaga parze/małżeństwu:

 • zrozumieć w jaki sposób dana para funkcjonuje,
 • rozpoznać naturę problemów,
 • wypracować najlepsze sposoby funkcjonowania, które będą akceptowalne dla obojga partnerów.

Podstawą psychoterapii pary/małżeństwa jest istnienie potrzeb i celów wspólnych dla obydwojga partnerów. Cele te uzgadniane są z terapeutą na etapie konsultacji.

Sesje psychoterapii par/ małżeństw są bezpieczną przestrzenią do dialogu, podczas którego psychoterapeuta pomaga partnerom rozpoznać i wyrazić indywidualne potrzeby każdego z nich a także zrozumieć potrzeby partnera oraz pary.

Psychoterapia par/małżeństw pomaga zrozumieć, jak na funkcjonowanie pary wpływają doświadczenia relacji z przeszłości każdego z partnerów, przekazy międzypokoleniowe, modele związku rodziców i wzorce damsko-męskie oraz postrzeganie danej pary przez środowisko.

Psychoterapeuta towarzyszy parze w:

 • procesie dokonywania zmian, dzięki którym dalsze funkcjonowanie będzie bardziej satysfakcjonujące dla obojga partnerów,
 • zaadaptowaniu się do zmian, które stały się dla niej wyzwaniem.

Czas trwania terapii par/małżeństw zależy od natury zgłaszanych problemów.  Sesje trwają zazwyczaj  1,5 godziny i odbywają się zwykle co 2 tygodnie.

Scroll to Top