[ Logo ]

Zespół

W skład zespołu Ośrodka Psychoterapii Humanistycznej wchodzą psychoterapeuci, trenerzy i superwizorzy pracujący w podejściu humanistycznym i egzystencjalnym, korzystający również z dorobku innych perspektyw: systemowej, psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, postmodernistycznej.

Wszyscy członkowie zespołu ukończyli całościowe – kilkuletnie szkolenia specjalistyczne w uznanych polskich i międzynarodowych instytucjach szkolących psychoterapeutów, posiadają certyfikaty psychoterapeutyczne i superwizorskie lub są aktualnie w procesie ich uzyskiwania.

Osoby współpracujące