Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna To pierwsze spotkanie z psychoterapeutą.

Jej celem jest rozpoznanie natury zgłaszanych problemów oraz uzgodnienie najlepszej oferty pomocy. Efektem konsultacji może być podjęcie wspólnej decyzji przez klienta oraz przez psychoterapeutę dotyczącej dalszej współpracy psychoterapeutycznej.

Konsultacja psychologiczna może również dotyczyć uzyskania przez klienta wiedzy w sprawie ważnej dla siebie; może dotyczyć uzyskania porady psychologicznej.

Scroll to Top