Psychologiczna pomoc w kryzysie/poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychoterapeuty dotyczy poradzenia sobie przez klienta z kryzysem, w jakim aktualnie się znalazł lub rozwiązanie problemu.

Taka pomoc nie skupia się na głębokich i trwałych emocjonalnych doświadczeniach czy urazach klienta. Jej celem jest natomiast rozpoznanie sytuacji kryzysu, aktualnych sposobów klienta na radzenie sobie z nim, a w efekcie – wspólne wypracowanie strategii wyjścia z kryzysu czy rozwiązanie problemu

Pomoc psychologiczna w kryzysie obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.

Scroll to Top