Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rozmową/dialogiem dwojga osób – klienta i psychoterapeuty. Treścią tej rozmowy są zawsze sprawy ważne dla klienta.

Psychoterapeuta jest sojusznikiem klienta, a jego postawą jest troska o to, by pomóc klientowi uporać się z jego problemami i cierpieniem.

Psychoterapia indywidualna jest umową między klientem a psychoterapeutą, w ramach której realizowane są cele klienta, uzgodnione z psychoterapeutą na etapie konsultacji.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, w trakcie którego klient uświadamia sobie, w jaki sposób funkcjonuje w kontakcie z innymi ludźmi oraz samym sobą.

Psychoterapia indywidualna pozwala przeżyć klientowi ważne,  nie przeżyte wcześniej emocje  i w efekcie tego doświadczenia odzyskać swobodę i komfort swojego życia.

Psychoterapia indywidualna pozwala zrozumieć klientowi, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości regulują jego obecne funkcjonowanie, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości przeszkadzają mu czuć się dobrze, powodując dyskomfort i cierpienie.

Psychoterapia indywidualna pomaga uporządkować swoje wewnętrzne doświadczenia tak, aby móc odczuwać większą osobistą integrację i harmonię, czuć się bardziej swobodnym i spełnionym.

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Scroll to Top