Psychoterapia par/małżeństw

Psychoterapia par/ małżeństw jest spotkaniem partnerów z psychoterapeutą lub dwojgiem psychoterapeutów.

Ważnym aspektem terapii par/małżeństw jest neutralność psychoterapeuty.  Przejawia się ona w tym, że psychoterapeuta nie ocenia funkcjonowania danej pary, nie staje po stronie żadnego z partnerów, nie wprowadza własnych standardów funkcjonowania pary.

Psychoterapeuta pomaga parze/małżeństwu:

  • zrozumieć w jaki sposób dana para funkcjonuje,
  • rozpoznać naturę problemów,
  • wypracować najlepsze sposoby funkcjonowania, które będą akceptowalne dla obojga partnerów.

Podstawą psychoterapii pary/małżeństwa jest istnienie potrzeb i celów wspólnych dla obydwojga partnerów. Cele te uzgadniane są z terapeutą na etapie konsultacji.

Sesje psychoterapii par/ małżeństw są bezpieczną przestrzenią do dialogu, podczas którego psychoterapeuta pomaga partnerom rozpoznać i wyrazić indywidualne potrzeby każdego z nich a także zrozumieć potrzeby partnera oraz pary.

Psychoterapia par/małżeństw pomaga zrozumieć, jak na funkcjonowanie pary wpływają doświadczenia relacji z przeszłości każdego z partnerów, przekazy międzypokoleniowe, modele związku rodziców i wzorce damsko-męskie oraz postrzeganie danej pary przez środowisko.

Psychoterapeuta towarzyszy parze w:

  • procesie dokonywania zmian, dzięki którym dalsze funkcjonowanie będzie bardziej satysfakcjonujące dla obojga partnerów,
  • zaadaptowaniu się do zmian, które stały się dla niej wyzwaniem.

Czas trwania terapii par/małżeństw zależy od natury zgłaszanych problemów.  Sesje trwają zazwyczaj  1,5 godziny i odbywają się zwykle co 2 tygodnie.

Scroll to Top