Psychoterapia rodziny

Psychoterapia rodziny jest spotkaniem psychoterapeuty ze wszystkim członkami rodziny zgłaszającej się po pomoc.

Celem psychoterapii rodziny jest poprawa wzajemnych relacji między jej członkami. 

Psychoterapia rodziny jest oddziaływaniem psychoterapeutycznym skierowanym do całej rodziny, czyli osób pozostających ze sobą we wzajemnym kontakcie i związku. Oddziaływania  te są prowadzone w ramach spotkań psychoterapeuty (psychoterapeutów) z rodziną.

Psychoterapia rodziny zajmuje się rodzinnymi problemami dotyczącymi rodziców,  dzieci czasami trójpokoleniowymi związkami rodzinnymi.

Psychoterapeuta pomaga rodzinie rozpoznać naturę i przyczyny problemów oraz wypracować najlepsze dla niej sposoby funkcjonowania. Psychoterapeuta stara się ustalić wraz z rodziną szczegółowe cele i obszary którymi będą się zajmować podczas sesji psychoterapeutycznych.

Psychoterapeuta  akcentuje odrębność każdego członka rodziny po to, by potrafił on pozostawać w bliskich stosunkach z innymi członkami rodziny, mając jednocześnie jasno określone własne granice.

Psychoterapeuta zachęca a niekiedy uczy konstruktywnej komunikacji, aby członkowie rodziny jasno i precyzyjnie komunikowali swoje potrzeby, aby wzajemnie siebie słyszeli i zrozumieli.

Psychoterapia rodziny odnosi się do założeń teorii systemów, gdzie rodzina jest rozumiana jako system, którego częściami są poszczególni jej członkowie. Psychoterapeuta  podchodzi  do każdego klienta, patrząc na niego jako na członka systemu, jakim jest rodzina; w jego trudnościach, objawach szuka związku z aktualnym funkcjonowaniem całej rodziny.

Psychoterapia rodziny by mogła być jak najbardziej skuteczna wymaga obecności i zgody wszystkich jej członków.

Czas trwania psychoterapii rodziny zależy od natury zgłaszanych problemów. Sesje trwają zazwyczaj  1,5 godziny i odbywają się zwykle co 3-4 tygodnie.

Scroll to Top