MARZANNA GRYSZKIEWICZ-SZCZYGIEŁ

pedagog, psychoterapeutka, socjoterapeutka, superwizor socjoterapii

tel. 501 559 710 

Ukończyła studia pedagogiczne  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Ukończyła 4-letnie szkolenie w  Szkole Psychoterapii (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. 

 

Uzyskała Certyfikat Socjoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w uznaniu kompetencji do prowadzenia i superwizowania socjoterapii. Kwalifikacje socjoterapeutyczne zdobyła w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. 

Posiada 15-letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży i młodym dorosłym w formie indywidualnej interwencji kryzysowej oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

 

Od 2008 roku pracuje jako socjoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie. 

W swojej pracy jako psychoterapeuta kieruje się założeniami psychoterapii humanistycznej, której rdzeń stanowi przekonanie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i ma potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. W Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i superwizję indywidualną.

.

Scroll to Top