MARZANNA GRYSZKIEWICZ-SZCZYGIEŁ

pedagog, psychoterapeutka, socjoterapeutka, superwizor socjoterapii

tel. 501 559 710 

Ukończyła studia pedagogiczne  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Ukończyła 4-letnie szkolenie w  Szkole Psychoterapii (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Uzyskała Certyfikat Socjoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w uznaniu kompetencji do prowadzenia i superwizowania socjoterapii. Kwalifikacje socjoterapeutyczne zdobyła w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Posiada 15-letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży i młodym dorosłym w formie indywidualnej interwencji kryzysowej oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Od 2008 roku pracuje jako socjoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

W swojej pracy jako psychoterapeuta kieruje się założeniami psychoterapii humanistycznej, której rdzeń stanowi przekonanie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i ma potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju.

W Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz superwizję socjoterapii.

Scroll to Top