MARCIN SZCZYGIEŁ

psychoterapeuta, superwizor

tel. 604 884 929

Od 1994 roku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Od 2009 roku superwizuje psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii humanistycznej, humanistyczno-egzystencjalnej, Gestalt. Ukończył całościowe szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz szkolenie superwizorskie. Oba szkolenia akredytowane przez EAGT.

W latach 1998–2010 związany z Grupą Synapsis. W latach 1999–2002 jako członek i prezes pierwszego zarządu Grupy Synapsis Sp. z o.o. koordynował i zarządzał tworzeniem struktur organizacyjnych spółki.

W latach 2017–2020 członek i przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

W okresie 2019-2024 współpracował jako superwizor i nauczyciel zawodu z Instytutem Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie.

Aktualnie współpracuje z Wielkopolską Szkołą Psychoterapii Gestalt w Poznaniu oraz Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

W swojej pracy odwołuje się do założeń psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnych, akcentujących podmiotowość, świadomość, wolność i odpowiedzialność. Z racji swojego wykształcenia korzysta w szczególności z założeń psychoterapii Gestalt. Inspirują go również teorie relacji z obiektem oraz nurt postmodernistyczny, akcentujący subiektywizm oraz różnorodność.
Zasadniczym aspektem jego warsztatu pracy jest dialog/relacja dialogująca, zakładająca wzajemną wymianę, podmiotowość oraz szacunek dla podobieństw i różnic pomiędzy osobami.

Na podstawie decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Marcin Szczygieł może wystawiać rekomendacje superwizorskie osobom ubiegającym się o Certyfikat Psychoterapeuty PTP.

W Ośrodku Psychoterapii Humanistycznej prowadzi psychoterapię indywidualną osób pełnoletnich, superwizję indywidualną, grupową oraz superwizję zespołów.

Posiadane Certyfikaty:

  • Certificate for an Accredited Supervisor (EAGT – European Association for Gestalt Therapy)
  • Certyfikat Superwizora (PTPG – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt)
  • Certyfikat Superwizora (IIPG – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie)
  • European Cerificate of Psychotherapy (EAP – European Association for Psychotherapy)
  • The European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT – European Association for Gestalt Therapy)
  • Certyfikat Psychoterapeuty (PTPG – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt)
  • Certyfikat Psychoterapeuty (PSPP ITG – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie Instytut Terapii Gestalt w Krakowie).
  • Certyfikat Trenera (PSPP ITG – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie Instytut Terapii Gestalt w Krakowie).
Scroll to Top